Despre proiect

 1. Localizarea geografică / istoric

         Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg este situat în sat Filipeștii de Târg str. Republicii, nr. 247, comuna Filipeștii de Tîrg, județul Prahova, în centrul localității, în apropierea Primăriei și Poliției.

           Unitatea noastră școlarizeaza copii/elevi cu dizabilitati atât din comună, cât și din localitatile apropiate, cu diferite grade de deficiență. Astfel că procesul educativ-recuperator are o cazuistică bogată circumscrisă în special deficiențelor mintale moderate, severe , profunde si asociate si de comportament .

Fiecare clasă, în funcție de tipul și gradul de handicap al copiilor/elevilor are un colectiv format din 4-6 elevi, clase unde sunt înscriși elevi cu debilitate mintală severă, profundă și asociată) si clase cu 8-12 elevi, clasele unde sunt înscriși elevi cu debilitate mintală moderată și ușoară.

          Pe 1 septembrie 1970 se înfiinţează Şcoala Generală pentru Deficienţi Recuperabili - Băieţi. Şcoala a funcţionat cu 16 clase, având capacitatea de 240 de elevi. Ulterior s-a numit Şcoala Ajutătoare Filipeştii de Tîrg, începând cu 1.09.1996 s-a numit Şcoala Specială  Filipeştii de Tîrg  şi a şcolarizat copii cu debilitate mintală, pentru  clasele I- VIII, băieţi, în regim de internat trimestrial, săptămânal, semiinternat şi regim de zi (extern). Începând cu 01.01.2001 internatul şcolii a fost preluat de direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi a fost transformat în Centrul de Plasament Filipeştii de Târg.

Actualmente se şcolarizează şi fete în regim extern.

Din anul 2018 Şcoala Gimnazială Specială, Comuna Filipeştii de Tîrg, devine Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg.

 1. Website-ul școlii

https://cseifilipesti.info/

 1. Resurse umane

Personal: 33 cadre didactice, 3 personal didactic auxiliar, 3 personal nedidactic cu următoarele specializări:

 • Profesor psihopedagog (logoped, psihodiagnostician)
 • Kinetoterapeut
 • Profesor psihopedagogie specială/educație specială
 • Profesor-educator
 • Cadru didactic itinerant/de sprijin
 • Personal didactic auxiliar (secretar, asistent social, contabil)
 • Personal nedidactic (îngrijitor curățenie, muncitor întreținere)

Elevi: - 108 elevi cu debilitate mintală distribuiți în 11 formațiuni de studiu;

- 24 elevi distribuiți în 2 grupe în programul ”A doua șansă” – nivel primar și 14 elevi în programul frecvență redusă_nivel gimnazial, programe care funcționează în cadrul Penitenciarului de Femei Ploiești din Târgșorul Nou cu personae private de libertate.

 1. Resurse materiale.

Școala este dotată cu utilități: apă curentă, gaze, încălzire centrală, conectare la internet.

Spațiile școlii sunt igienizate și dotate corespunzător.

Mobilierul școlii este nou în totalitate si este adaptat în funcție de vârsta copiilor/ elevilor.

Spații: 11 săli de clasă; 2 cabinete de logopedie; 1 cabinet de informatică; bibliotecă; arhivă;

un oficiu; un atelier; magazie; spațiu de depozitare(container).

            Biroul directorului, secretariatul, sala de sport, cancelaria funcționează în  spații aflate în administrarea Centrului de Plasament Filipeștii de Târg.